OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

wtorek, 15 czerwiec 2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kryształowej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda

Załącznik: Ogłoszenie