OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

wtorek 15 czerwca 2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo jednostka „G” i jednostka „H”, gmina Stawiguda

Załącznik: Ogłoszenie