OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

wtorek, 15 czerwiec 2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych przy ul. Pszczelej w obrębach Tomaszkowo i Bartąg, gmina Stawiguda

Załącznik: Ogłoszenie