Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

środa, 16 czerwiec 2021

obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy obowiązek właścicieli budynków.

1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. 

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce.

CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw. Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem system CEEB oraz w formie papierowej listem lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Informacje w deklaracji

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Właściciele mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji:

 

Obowiązek złożenia deklaracji – terminy

Na wysłanie deklaracji właściciele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

 

Załączniki: