Kondolencje dla ś.p. Marka Donimirskiego

piątek, 18 czerwiec 2021

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o odejściu Marka Donimirskiego - sołtysa i radnego miejscowości Majdy-Kręsk oraz pełniącego w latach 90-tych obowiązki Wójta Gminy Stawiguda.
Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy w tym trudnym czasie.

Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda - Grzegorz Niski, Wójt Gminy Stawiguda - Michał Kontrajtowicz wraz z pracownikami.