Informacja - Ograniczenie poboru wody z wodociągu gminnego

poniedziałek 21 czerwca 2021

Urząd Gminy w Stawigudzie przypomina, że obowiązują Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z wodociągu gminnego, zatwierdzone Uchwałą nr X/73/2019 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem nr 64/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym, kategorycznie zabroniony jest pobór wody z wodociągu gminnego we wszystkich miejscowościach Gminy Stawiguda z przeznaczeniem do:

- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych, upraw działkowych i rolnych;

- folii i szklarni ogrodowych;

- napełnienia basenów przydomowych;

- mycia samochodów.

Powyższe ma na celu zabezpieczenie wody do celów socjalno-bytowych oraz ochronę zasobów wody pitnej, których jest coraz mniej.

Wszelkie łamanie wprowadzonych przepisów porządkowych, będzie zgłaszane na Policję.

Prosimy o racjonalne korzystanie z wody pitnej i magazynowanie wody deszczowej do podlewania ogrodów. Wody opadowa uznawana jest za najczystszą wodę naturalną. Zawiera rozpuszczone gazy, głównie azot, tlen, dwutlenek węgla, a także niewielkie ilości soli mineralnych i mikroorganizmów (substancje odżywcze dla roślin). Charakteryzuje się niskim pH ok. – 5,5-6,5 i niskim stężeniem związków wapnia. Jej temperatura jest zbliżona do temperatury otoczenia. WODA DESZCZOWA JEST DARMOWA, doskonale służy roślinom i jest przez nie bardzo dobrze przyswajana. Woda wodociągowa jest twarda i zawiera dużą ilość jonów wapnia i magnezu, co jest szkodliwe dla roślin i pozostawia biały nalot wokół roślin.