OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

piątek, 2 lipiec 2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicach Anny, Elżbiety oraz Adama i Ewy w obrębach Majdy i Kręsk, gmina Stawiguda.

Załącznik: Ogłoszenie