Otwarty konkurs ofert

wtorek, 6 lipiec 2021

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stawiguda do projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Stawiguda

Załączniki:

Zarządzenie nr 63/2021

Załącznik nr 1 (wzór oferty)