Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

czwartek 8 lipca 2021

Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Załącznik: