OGŁOSZENIE

czwartek 8 lipca 2021

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 59-32, obręb Tomaszkowo:

Załącznik: