Ogłoszenie o otwartym konkursie

poniedziałek, 19 lipiec 2021

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Załącznik: