Składania wniosku o dowód osobisty przez internet - tylko do 26 lipca

piątek, 23 lipiec 2021

W związku ze zmianami przepisów ustawy o dowodach osobistych, tylko do 26 lipca 2021 r., można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego korzystając z drogi elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePuap na stronie obywatel.gov.pl. Począwszy od 27 lipca 2021 r. osoba ubiegająca się o dowód będzie musiała osobiście złożyć wniosek o jego wydanie w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Stosowna informacja w tym zakresie została zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty”.