Uruchomienie syren alarmowych

czwartek, 29 lipiec 2021

Wójt Gminy Stawiguda - Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w niedzielę 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegający na włączeniu syren alarmowych w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). Uruchomiony zostanie sygnał odwołanie alarmu.

Wybór daty i godzina treningu wpisuje się w obchody upamiętniające 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Informacje na temat Powstania Warszawskiego dostępne są na stronie: www.1944.pl