Konsultacje społeczne dot. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

wtorek, 17 sierpień 2021

Do 25.08.2021 r. trwają badania ankietowe na temat sposobów przemieszczania się mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF Olsztyna) i potrzeb z tym związanych. Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna obejmuje miasto Olsztyn oraz gminy z nim sąsiadujące: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda oraz Stawigudę.

Badania mają na celu przygotowanie do aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM).

PZMM traktowany jest jako narzędzie do planowania sposobów przemieszczania się w określonym ośrodku miejskim. Uwzględnia szeroki kontekst funkcjonowania miasta w perspektywie wieloletniej. Wiąże się z koniecznością ograniczania liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma zmniejszyć konsekwencje emisji CO2 dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg. 

Na czym polegają badania?

Badania mają formę ankiety. Tworzą ją pytania zamknięte, z tzn. kafeterią, czyli listą możliwych odpowiedzi. Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy warto na nie odpowiedzieć, pamiętajcie, że każda opinia jest ważna, bo pozwala poznać unikatową perspektywę osoby, która ją wypełniła. Potrzeba na to 10 minut. To także drobny, ale ważny krok w dbaniu o naszą planetę.

Zapraszamy do udziału w badaniu – link jest tutaj: https://tiny.pl/9mm69.