Zero Waste w Kuchni

środa, 18 sierpień 2021
Gmina Stawiguda zaprasza na spotkania informacyjne pt. "Zero Waste w Kuchni", realizowane w ramach projektu "Ekologia - Informacja - Promocja dla rozwoju Turystyki w Gminie Stawiguda", które ODBĘDĄ się w dniach:
 
02.09.2021 w godz. 17.00-20.00 - Świetlica wiejska w Gryzlinach
21.09.2021 w godz. 17.00-20.00 - ZSP Stawiguda - ul. Leśna 1
23.09.2021 w godz. 17.00-20.00 - 
Świetlica wiejska w Tomaszkowie
30.09.2021 w godz. 17.00-20.00 - Szkoła Podstawowa w Bartągu
04.10.2021 w godz. 17.00-20.00 - Szkoła Podstawowa w Rusi
11.10.2021 w godz. 17.00-20.00 - ZSP Stawiguda - ul. Leśna 1
18.10.2021 w godz. 17.00-20.00 - Świetlica wiejska w Dorotowie
25.10.2021 w godz. 17.00-20.00 - ZSP Stawiguda, ul. Warszawska 5
 
PROGRAM warsztatów:
I - Przywitanie uczestników warsztatu.
II - Zapoznanie uczestników z regulaminem i zasadami BHP panującymi na terenie kuchni warsztatowej.
III - Przedstawienie uczestnikom warsztatu idei Zero Waste i umiejętności wprowadzenia go w kuchni w celu ograniczenia marnowania zasobów produktowych oraz prawidłowego przygotowywania, przechowywania poszczególnych produktów i posiłków.
IV - Zaznajomienie i dokładne omówienie przepisów (4 przepisy; 1 przepis/1 wyspę roboczą), rozdysponowanie prac przez kucharza prowadzącego.
V - Przygotowywanie posiłków przez uczestników zgodnie z ideą Zero Waste.
VI - Wspólna degustacja i podsumowanie warsztatu.
 
Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy pod nr tel. 89/5126-922 od pn. do pt. w godz. 9.00 - 15.00
Rekrutację prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność