Konsultacje społeczne dot. Wspólnej Polityki Rolnej

piątek, 20 sierpień 2021

Konsultacje społeczne w sprawie drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Etap konsultacji społecznych dokumentu  trwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo , oraz upowszechniana poprzez media.

Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl: https://gov.pl/web/wprpo2020