INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

poniedziałek, 20 wrzesień 2021

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372), Przewodniczący Rady Gminy zwołuję XL sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 22 września 2021 r. (środa) o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie, przy ul. Leśnej 1 (budynek B).

Załącznik: