„Szlakiem nieoczywistych historii warmińskich”

sobota, 25 wrzesień 2021

Konkurs literacki na najciekawszą legendę warmińską i pracę artystyczną

Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim i artystycznym na nową legendę warmińską pt "Szlakiem nieoczywistych historii warmińskich" dofinansowanym z NCK w ramach projektu "Etno Polska 2021". Najciekawsze prace będą nagrodzone, nagrane w postaci słuchowisk i umieszczone na interaktywnej mapie dostępnej w internecie. Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 10.10.2021 r.

Regulamin w załączniku.