Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Stawiguda

piątek, 8 październik 2021

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Stawiguda w ramach umowy Nr 00001/24/14112/OP-CO/D z dnia 12.04.2021 r. zawartej z WFOŚiGW w Olsztynie.

Załącznik: