Program "GRANTY PPGR"

piątek, 8 październik 2021

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Zapraszamy do udziału w programie GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież z miejscowości PPGR wskazanych w dokumentacji konkursowej, tj.:

  • miejscowość RUŚ - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE OLSZTYN,
  • miejscowość GĄGŁAWKI - PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ROLNEJ W GĄGŁAWKACH,
  • miejscowości TOMASZKOWO i DOROTOWO - PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ROLNEJ W UNIESZEWIE.

Ponadto dziecko/uczeń musi zamieszkiwać miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i członek rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny)  był zatrudniony w tym przedsiębiorstwie i zamieszkiwał w ww. miejscowościach.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; 
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Stawiguda oraz Klauzuli informacyjnej dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy w Stawigudzie.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: 
Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych:
 

Nieprzekraczalny termin składania oświadczeń upływa 29 października 2021 r.

Oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w godzinach:

  • 7.15 – 16.15 (poniedziałek),
  • 7.15 – 15.15 (wtorek - czwartek),
  • 7.15 – 14.15 (piątek).

 

Informacje o konkursie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr