Konsultacje społeczne NGO

wtorek, 12 październik 2021

Projekt Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi  

Wójt Gminy Stawiguda informuję o przeprowadzeniu konsultacji dot. projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Załączniki: