Promocja Wspólnej Polityki Rolnej UE

poniedziałek 25 października 2021

W ramach realizacji projektu „Promocja Wspólnej Polityki Rolnej UE” Grupa TIPMEDIA i Truso Media organizują cykl audycji, artykułów prasowych oraz webinariów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej wśród mieszkańców Polski, w szczególności wśród młodych ludzi z obszarów miejskich, rolników i innych osób zainteresowanych zdrowiem, ekologią i lokalnymi produktami rolnymi lub takich, którzy szukają możliwości wsparcia swoich projektów związanych z WPR.

Poprzez prowadzone działania informacyjne organizatorzy chcą pokazać, że WPR jest polityką dla wszystkich obywateli i zapewnia korzyści dla całego społeczeństwa w życiu codziennym. Część osób postrzega WPR jako działania skierowane wyłącznie do obszarów wiejskich, kojarząc ją z dopłatami dla rolników, nie zdając sobie sprawy, że na co dzień korzystają z efektów tej polityki. Chodzi zatem o pokazanie odbiorcom, że WPR to jakość produktów, które kupują i spożywają, ale także jakość środowiska, w którym żyją. WPR to gwarancja jakości żywności, wsparcie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego na konkurencyjnym rynku światowym, możliwości rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projekt ma na celu wzmocnienie marki jaką jest WPR, ma wywołać skojarzenie WPR z nowoczesnym, zrównoważonym rolnictwem, ochroną środowiska i klimatu, jakością żywności. Działania w ramach projektu będą miały również na celu zmianę błędnych przekonań na temat WPR jakie funkcjonują w społeczeństwie.

WPR wpisuje się w założenia Strategii Europejski Zielony Ład i powiązane z nią Strategię „Od pola do stołu” i Strategię bioróżnorodności, tym samym pomoże w przejściu na zrównoważony rozwój i wzmocni wysiłki europejskich rolników na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony środowiska.

Realizacja projektu zbiega się w czasie z pracami nad szczegółowym zakresem wsparcia z WPR w poszczególnych krajach. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają obecnie prace nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W okresie od października 2021 r. do maja 2022 r. przewidziana jest emisja 16 audycji (lokalne portale internetowe i telewizje lokalne), publikacja 16 artykułów (lokalne portale internetowe) oraz organizacja 8 webinarów.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.4community.online/webinary

 

Najbliższy webinar zaplanowany jest już w dniu dzisiejszym o godz. 18.00.