Informacje dla podatników - postępowania egzekucyjne w administracji

poniedziałek 25 października 2021

W związku z licznymi pytaniami Urząd Gminy w Stawigudzie przypomina, że w roku 2021 nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany nie zapłaci podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami będziesz ukarany przez Urząd Skarbowy:

  • opłatą manipulacyjną w wysokości 100 ZŁOTYCH (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego)
  • wydatkami egzekucyjnymi
  • opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych Urzędowi (w wysokości 5% lub 10%)
  • opłatą za czynności egzekucyjne

Jeżeli zobowiązany NIE ZAWIADOMI Urzędu Gminy o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, organy egzekucyjne mogą nałożyć karę pieniężną (art. 168d § 3 pkt 1 upea) do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 upea).