INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

środa 24 listopada 2021

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), zwołuję XLII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie, przy ul. Leśnej 1 (budynek B).

Załącznik: