Spotkanie informacyjne dot. sytuacji konfliktowych człowiek-wilk

poniedziałek 6 grudnia 2021

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że dnia 15 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 organizuje spotkanie w formie on-line w zakresie procedur postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o nadsyłanie zgłoszeń e-mailowych do dnia 9 grudnia 2021 r. na adres