INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

piątek 10 grudnia 2021

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się zdalnie 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16:30.

Załącznik: