Informacja - Ptasia Grypa

poniedziałek 27 grudnia 2021

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję o konieczności zgłaszania właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuję sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki.

Jednocześnie informujemy, że Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał komunikat o stwierdzeniu w 2021 r. trzydziestego dziewiątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Źródło: https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/