Informacja dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

środa 29 grudnia 2021

INFORMACJA O INDYWIDUALNYCH NUMERACH KONT BANKOWYCH

Wójt Gminy Stawiguda informuję, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. dla każdego Płatnika w/w należności  został utworzony indywidualny numer  konta bankowego służący do dokonywania wpłat  w Banku Spółdzielczym Olsztynek Oddział Stawiguda lub w kasie Urzędu Gminy Stawiguda.

Indywidulane numery konta bankowego zostały przekazane w zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego i zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022.

Ponadto informuję się , że osoby które nie otrzymały informacji o indywidualnym koncie bankowym , mogą dokonywać wpłat na dotychczasowy numer konta bankowego.

17 8823 0007 2004 0100 1973 0055