Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku

poniedziałek 3 stycznia 2022

Urząd Gminy w Stawigudzie informuję, że na stronie www.stawiguda.pl w zakładce Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest aktualny harmonogram na rok 2022.

Dodatkowo każdy mieszkaniec na stronie z harmonogramem może skorzystać z aplikacji SegreGo, gdzie można pobrać terminarz odbioru dla własnego adresu, czy zapoznać się z zasadami właściwej segregacji odpadów.

Aplikacja SegreGo dostępna jest również w wersji mobilnej w komunikatorze BLISKO, który można zainstalować na telefonach z systemem Android i iOS.

Moduł Gospodarki Odpadami dostępny w komunikatorze BLISKO będzie przypominać o najbliższym terminie odbiorów odpadów z podanego adresu.

Załącznik:
 

INFORMACJA

Informujemy, że odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stawiguda w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. zajmuje się firma REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-522) ul. Partyzantów 3. Dane kontaktowe firmy: tel. 89 544-98-12 lub 89 544-98-01 e-mail:

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Stawiguda przekazywane są przez firmę odbierającą odpady do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul.  Lubelskiej 53 10-410 Olsztyn.

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów przewidziane do osiągnięcia przez gminę oraz osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu (…) określane są w corocznej Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy (zakładka Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie).

Ponadto informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda. PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 11.00 i 17.00 – 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).