Ankieta dotycząca kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

środa 2 marca 2022

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Gminy Stawiguda w 2021 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

 Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy w Stawigudzie lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda lub e-mail: w terminie do 16  marca 2022 r.

Druk ankiety można pobrać poniżej  lub w  budynku Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Pobierz ankietę dotyczącą zagospodarowania bioodpadów.