Prośba o przekazywanie słodyczy, owoców oraz sprzętu sportowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

piątek 4 marca 2022

W związku z dużą ilością dzieci uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy prosimy o słodycze, owoce, oraz sprzęt sportowy. Produkty oraz sprzęt sportowy  można pozostawiać w naszych punktach zbiórki, które zostaną rozdysponowane wśród osób potrzebujących.

Przypominamy!
Głównym punktem zbierającym pomoc jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednak artykuły można pozostawić  we wszystkich miejscach w gminie: