Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2022r.

środa 16 marca 2022

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2022 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy.

Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_zadan_publicznych_na_terenie_gminy_stawiguda_w_2022_r_dotacje_do_4500_zl

Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_zadan_publicznych_na_terenie_gminy_stawiguda_w_2022_r_sport