KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022

niedziela 20 marca 2022

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej od 4 kwietnia 2022 r. do 12 maja 2022 r. (z wyłączeniem 2 maja) w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, w sali P-1 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 2022 dla osób z Powiatu Olsztyńskiego.
Termin stawiennictwa do kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Stawiguda został wyznaczony od 26 do 28 kwietnia 2022 r. - dla mężczyzn, oraz 11 maja 2022 r. - dla wyznaczonych kobiet. Wezwania zostaną wysłane pocztą.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe, dotyczy również osób wyznaczonych, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania.

Niepełnosprawni oraz osoby które, z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w określonym w wezwaniu terminie prosi się o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy tel. nr 509 757 293 przed dniem 28 kwietnia 2022 r. w godz. pracy urzędu.

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 8 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 8 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.