Plan robót związanych z zadaniem inwestycyjnym: Przebudowa ulic: Nagietkowej, Akacjowej i Kwiatowej w Bartągu

niedziela 20 marca 2022

Plan robót sanitarnych oraz drogowych na najbliższe tygodnie wraz z wyznaczeniem parkingów tymczasowych na czas robót związanych z zadaniem inwestycyjnym: Przebudowa ulic: Nagietkowej, Akacjowej i Kwiatowej w Bartągu.

Etapy robót sanitarnych 
Parkingi tymczasowe