Odpady ulegające biodegradacji – nowe limity

piątek 18 marca 2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stawiguda,

przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021r. Nr XLII/362/2021 został wprowadzony limit jednorazowego wystawiania bioodpadów.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy wytwarzają w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2022r. bioodpady mogą w dniu zbiórki wystawić 5 worków koloru brązowego o pojemności 80 litrów.

Jednocześnie informuję, że odpady zielone można kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczyć własnym transportem do PSZOK-u.