Ważna informacja dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

czwartek 21 kwietnia 2022

Świadczenie 40 złotych za dzień na osobę, której zapewnione  zostało na własny koszt zakwaterowanie i wyżywieniemoże być przyznane nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2002 roku o zmianie ustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych ustaw (Dz.U 2022 poz830), świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi finansowanie w wysokości 40 złotych za dzień na osobę, której zapewnione  zostało na własny koszt zakwaterowanie i wyżywieniemoże być przyznane nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty będzie mógł być przedłużony tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.