! UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

poniedziałek 25 kwietnia 2022

! UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

W związku z planowanym  rozpoczęciem  inwestycji  pn.  „Budowa  drogi  gminnej  wraz  z  przebudową  istniejącego  ronda  w miejscowości Stawiguda” (budowa drogi gminnej wraz z włączeniem do układu komunikacyjnego S51), realizowanej na podstawie Decyzji Starosty Olsztyńskiego ZRID nr STA/34/2021, informuję o planowanym terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej Klauzulą Rozpatrzenia projektu czasowej organizacji ruchu nr 466 z dnia 23.11.2021 o nr. O.OLZ-2.4081.504.2021.MK wydanej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie. Odcinek objęty przebudową będzie nieprzejezdny. W związku   z powyższym zostaje wprowadzony objazd.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 28.04.2022 r. – 31.08.2022 r.