Zaproszenie na debatę - Kobiety. Wieś. Klimat i Środowisko. Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji?, 30 maja godz. 16:00

wtorek 17 maja 2022

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

serdecznie zapraszają na debatę online Kobiety. Wieś. Klimat i Środowisko

Jak uwzględnić perspektywę kobiet  w zielonej transformacji?

30 maja (poniedziałek) w godzinach 16:00-17:30

 REJESTRACJA

 

Nowy model rozwoju wsi i rolnictwa, który będzie w stanie sprostać licznym wyzwaniom współczesności, w tym związanym z globalnym ociepleniem, kryzysem bioróżnorodności, ale także kryzysem żywnościowym i energetycznym, powinien mieć charakter zrównoważony.

 Sprawiedliwa transformacja wsi i rolnictwa w duchu Europejskiego Zielonego Ładu wymaga uwzględnienia perspektywy kobiet. Z jednej strony istotne jest rozpoznanie, jaki kobiety mogą mieć wkład w zieloną transformację. Jak pokazują międzynarodowe badania, kobiety przejawiają wyższy poziom wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych, a włączanie ich w projektowanie polityk publicznych w obszarze klimatu i środowiska przekłada się na bardziej zrównoważone rozwiązania. Z drugiej strony ważne, by w procesie transformacji brać pod uwagę sytuację kobiet, które m.in. częściej doświadczają biedy, w tym ubóstwa energetycznego, a także borykają się z dyskryminacją społeczną i zawodową.
Jak uwzględnić perspektywę kobiet w zielonej transformacji? Co sprzyja ich zaangażowaniu w ochronę środowiska i klimatu? Czy kobiety mogą stać się liderkami w ochronie klimatu i środowiska w środowiskach wiejskich? Pod jakimi warunkami będzie to możliwe?
Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja wyników ogólnopolskiego badania postaw, wiedzy i zaangażowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronę środowiska i klimatu, przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w 2021 roku. Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. W mozaice postaw, poglądów i działań.

 

Harmonogram spotkania:

Powitanie
Joanna Maria Stolarek, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie
dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych
 „Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko” - prezentacja głównych wniosków z badania
dr Paulina Sobiesiak-Penszko, kierowniczka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, Instytut Spraw Publicznych

Panel dyskusyjny
Marta Jarosz, aktywistka klimatyczna, Klimat dla Rolnictwa
dr Sylwia Michalska, socjolożka, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademii Nauk
Wioletta Olejarczyk, rolniczka, Gospodarstwo Słoneczna 25/Jurajska Kooperatywa Spożywcza
Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska Fundacji Strefa Zieleni
Moderacja: dr Paulina Sobiesiak-Penszko, kierowniczka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, Instytut Spraw Publicznych

 Dyskusja z udziałem uczestniczek i uczestników spotkania

 Prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza online do dnia 26 maja br. Webinarium odbędzie się na platformie ZOOM. Osoby zarejestrowane otrzymają przed wydarzeniem email z linkiem do spotkania.

 Relacja na żywo z debaty na Facebooku:

https://www.facebook.com/InstytutSprawPublicznychISP
https://www.facebook.com/pl.boell