Ogłoszenie otwartego konkursu

piątek 3 czerwca 2022

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat, któego celem jest " Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Stawiguda możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023".

Załącznik: