Prace budowlane w Stawigudzie: 06.06 - 06.09.2022 r.

piątek 3 czerwca 2022

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że w terminie 06.06. – 06.09.2022r. w ciągu drogi powiatowej nr 1441N przy ulicy Olsztyńskiej w Stawigudzie wraz ze skrzyżowaniem ulicy Warmińskiej i ulicy Mazurskiej będą prowadzone roboty budowlane dotyczące rozbudowy przejść dla pieszych. Prace budowlane mogą powodować tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym.