Deklaracje Źródła Ciepła czas na wypełnienie do 30 Czerwca!

wtorek 21 czerwca 2022
Do końca czerwca właściciele domów jednorodzinnych, rekreacyjnych, budynków gospodarczych oraz zarządcy nieruchomości muszą zadeklarować, jak i czym je ogrzewają. Wśród kilku dostępnych metod, można wybrać wygodny dla siebie sposób złożenia deklaracji przez Internet. Deklaracje trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Powstanie CEEB to element systemu poprawy jakości powietrza w Polsce. Gminy, w których – jak wykaże CEEB – dominują zanieczyszczające powietrze źródła ciepła, tzw. „kopciuchy” będą mogły efektywniej zarządzać polityką niskoemisyjną, a mieszkańcy, przez aplikację, zamówią przeglądy kominiarskie i inwentaryzację budynku. Właściciele szybko sprawdzą możliwości dofinansowania termomodernizacji swoich nieruchomości. Wszystkie udogodnienia dla obywateli i przedsiębiorców zostaną uruchomione w przyszłym roku.
We wspólnym interesie…
Deklaracje do CEEB składamy wszyscy do 30 czerwca 2022 r. Zostało więc 10 dni. Termin ten dotyczy źródeł ciepła, które mieliśmy uruchomione przed 1 lipca 2021 r. W odniesieniu do budynków wielorodzinnych deklaracje składają zarządcy tych nieruchomości. Chyba, że w mieszkaniach są indywidualne źródła ciepła np. kominki, piece kaflowe, kozy, wówczas to właściciel osobiście oddaje deklarację zarządcy nieruchomości albo od razu składa ją w urzędzie swojej gminy.
W przypadku nowo uruchomionych źródeł ciepła czyli po 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca składa deklarację w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia: miejskiej instalacji gazowej lub CO, kotła na olej opałowy, pieca, kominka, elektrycznej instalacji grzewczej itp.
… łatwo i wygodnie!
Jak złożyć deklarację? Większość z nas na co dzień korzysta z komputera i może najwygodniej będzie nam złożyć deklarację na stronie CEEB.gov.pl. Możemy także w drodze z pracy czy po drodze na zakupy odwiedzić swój urząd gminy i tam złożyć dokumenty w wersji papierowej. W wielu gminach już przy wejściu, w widocznych miejscach, są wyłożone czyste druki deklaracji CEEB. Ich wypełnienie zajmie chwilę, a w dodatku od razu na miejscu możemy zapytać urzędników, czy nie przeoczyliśmy jakichś rubryk albo nie popełniliśmy błędów. Następnie oddajemy w urzędzie naszą wypełnioną deklarację i obowiązek złożenia deklaracji jest wypełniony. Jeżeli nie możemy osobiście pojawić się w urzędzie, możemy wysłać dokument pocztą.
Nowoczesny system
CEEB to tylko jeden z elementów tzw. Zintegrowanego systemu ograniczania niskiej emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Dzięki internetowej bazie danych i aplikacji mobilnej polskie gminy będą miały rzetelne informacje o tym, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Baza będzie na bieżąco aktualizowana przez odpowiednie służby, a my będziemy wypełniać deklaracje także dla domów, które zostaną zbudowane w przyszłości oraz zawsze, gdy zmienimy źródło ogrzewania naszego budynku.
Informacje na temat postępu prac przy budowie systemu można na bieżąco śledzić w aktualnościach na stronie internetowej GUNB.gov.pl. Tam również znajduje się kompendium wiedzy na temat projektu.
Jak złożyć deklarację przez Internet?
Ø Wejdź na stronę CEEB.gov.pl.
Ø Wybierz metodę logowania (Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna) i zaloguj się.
Ø Wprowadź dane budynku, dla którego będzie składana deklaracja.
Ø Wybierz rodzaj deklaracji (budynek mieszkalny bądź niemieszkalny)
Ø Wypełnij deklarację.
Ø Wyślij.
Złóż deklarację CEEB
Sprawdź swoją deklarację
Zobacz "Pytania i odpowiedzi" dotyczące deklaracji CEEB