Ogłoszenie Otwartego Konkursu

czwartek 30 czerwca 2022

WÓJT GMINY STAWIGUDA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI

Załącznik:
Zarządzenie nr 87/2022