Nowy termin składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Stawiguda

czwartek 7 lipca 2022

Uprzejmie informujemy, że Wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Stawiguda za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne za II semestr roku szkolnego 2021/2022 należy składać nie wcześniej niż w terminie od 1 do 30 września br.

Szczegóły oraz „Uchwała Nr l/438/2022 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 maja 2022 r. W sprawie zmiany uchwały nr xli/342/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 października 2021 r. W sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stawiguda w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Stawiguda” dostępne są pod adresem:

http://bip.stawiguda.pl/wiadomosci/487/wiadomosc/632758/uchwala_nr_l4382022_rady_gminy_stawiguda_z_dnia_26_maja_2022_r_w?fbclid=IwAR16N0A-_vYJ3OtArR_dxw5Icuj_Ufr776h_qkU9TR3u4me7Mmny8xqmap8

Poniżej wniosek z załącznikami:
Zal 1 _wniosek
Zal 2 _oswiadczenie
Zal 3 _RODO
Zal 4 _dane osobowe