Zaproszenie na spotkania konsultacyjne projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

wtorek 12 lipca 2022

W związku z rozpoczynającymi się konsultacjami społecznymi projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowanego w ramach realizacji zamówienia „Przeglądu i projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, w imieniu Ministerstwa Infrastruktury serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz konferencji podsumowującej  prowadzone konsultacje.

W ramach zagadnień poruszanych na spotkaniach uwzględnione zostaną m.in. dwie kluczowe zmiany w projekcie aktualizacji Programu działań – elastyczny termin nawożenia oraz zmiany w sposobie obliczania dawek nawozów. Zostaną także przedstawione informacje dotyczące zakresu projektu aktualizacji Programu działań oraz jego zmian, a także wyniki oceny oddziaływania na środowisko ujęte w Prognozie oddziaływania na środowisko.
W celu zapewnienia Państwu możliwości udziału w planowanych spotkaniach tematycznych, dla każdego z tematów proponowane jest przeprowadzenie spotkań w dwóch terminach do wyboru:

Terminy spotkań:
12.07.2022 r.  godzina 10.00 – temat spotkania - Elastyczny termin nawożenia – Rejestracja
14.07.2022 r. godzina 10.00 – temat spotkania - Obliczenia dawek nawozów - Rejestracja
19.07.2022 r. godzina 10.00 – temat spotkania - Elastyczny termin nawożenia - Rejestracja
21.07.2022 r. godzina 10.00 – temat spotkania - Obliczenia dawek nawozów - Rejestracja
27.07.2022 r.  godzina 10.00 – temat spotkania – Podsumowanie konsultacji społecznych – Rejestracja.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania odbywać się będą w formule online po wcześniejszej rejestracji (dla każdego ze spotkań przygotowano dedykowany, oddzielny link, dostępny powyżej).

Ramowa agenda spotkań:
10:00 - Otwarcie spotkania
10:10 - Program działań oraz jego zmiany
10:40 - Temat spotkania (elastyczny termin nawożenia/ obliczanie dawek nawozów)
11:25 - Przerwa
11:35 - Wnioski z oceny oddziaływania wynikające z Prognozy
12:20 - Sesja pytań i odpowiedzi
12:50 – Zakończenie spotkania

Informacja o projekcie aktualizacji Programu działań oraz prowadzonych w dniach 11.07 - 1.08.2022 r. konsultacjach społecznych, zostanie opublikowana niebawem na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Serdecznie zapraszamy do udziału!