OFERTA Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

poniedziałek 1 sierpnia 2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach swoich działań zapewnia:

 • animację
 • doradztwo
 • szkolenia
 • dotacje

Komu doradzamy?

 • osobom zagrożonym wyłączeniem zawodowym społecznym, w tym bezrobotnym i niepełnosprawnym zainteresowanym utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej;
 • organizacjom pozarządowym, które chcą wzmocnić swój potencjał poprzez prowadzenie działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy;
 • podmiotom reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), które chcą aktywizować uczestników swoich działań w kierunku ES;
 • przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą oraz zakupem produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej;
 • grupom nieformalnym i inicjatywnym, społecznościom lokalnym, które planują inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstwom społecznym;
 • samorządom lokalnym i ich jednostkom organizacyjnym (PUP, OPS, PCPR)
  w zakresie tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju ekonomii społecznej.

Pomagamy w pisaniu wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych ze środków Powiatowych Urzędów Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie jest bezpłatne. Z przyjemnością umówimy spotkanie z naszym animatorem
lub doradcą. Zapraszamy do kontaktu.

Facebook

Więcej informacji na stronie: https://owes.wamacoop.pl/