Dodatek Węglowy

piątek 19 sierpnia 2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stawiguda

 Informujemy, że wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 30 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10 bądź e-puapem (Wniosek opatrzony podpisem elektronicznym)
Dodatek w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

WAŻNE! Wskazane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Instrukcja wypełnienia wniosku o dodatek węglowy:
https://www.stawiguda.pl/dodatek-weglowy

Formularz wniosku jest dostępny tu:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Pytania i odpowiedzi na temat dodatku:
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Ustawa o dodatku węglowym:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001692

Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf
Wniosek_o_dodatek_węglowy
Klauzula RODO dodatek weglowy GOPS
klauzula RODO dodatek weglowy UGS