Informacja - II koszenie dna rzeki Łyna

piątek 19 sierpnia 2022

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Zlewni w Olsztynie informuje, iż od 20 sierpnia 2022 roku planowane jest rozpoczęcie II tury mechanicznego koszenia dna rzeki Łyny w km od 232+490 do 241+559, tj. od miejscowości Bartąg (gmina Stawiguda) do miasta Olsztyna. Prace będą prowadzone etapami. Pierwszy etap obejmuje odcinek od ul. Kalinowskiego do ul. Niepodległości w m. Olsztyn.

W trakcie koszenia mogą wystąpić utrudnienia dla wędkarzy oraz osób płynących kajakami. Na odcinku rzeki objętym koszeniem pracować będzie łódź kosząca, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. W kilku miejscach w poprzek koryta cieku zostaną założone przetamowania w celu zatrzymania i zebrania wykoszonej roślinności spływającej z nurtem. Ostatnie przetamowanie znajdować się będzie na wysokości mostu w ciągu ulicy Niepodległości w Olsztynie. Niewielkie ilości skoszonej roślinności dennej mogą dopłynąć na wysokość Starego Miasta.

Skoszona roślinność zostanie w miejscu przetamowania wybrana na brzeg i składowana kilka dni w celu odsączenia a następnie wywiezienia.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 16:00 z Nadzorem Wodnym w Olsztynie

( tel. 89 650 01 68 ).