Uruchomienie syren alarmowych

środa 31 sierpnia 2022

W czwartek 1 września 2022 roku o godz. 12:00 zgodnie z Zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania przeprowadzony zostanie trening polegający na włączeniu syren alarmowych w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). Uruchomiony zostanie sygnał odwołanie alarmu.


Wybór daty treningu to jednocześnie wyraz hołdu i szacunku dla ofiar i bohaterów II Wojny Światowej, która wybuchła 83 lata temu. Historia tego największego konfliktu w dziejach ludzkości dostępna jest na stronie: https://warhist.pl/ .

Załączniki: