Ucz się reagować! Reaguj tak jak się nauczyłeś!

poniedziałek 12 września 2022

Ucz się reagować! Reaguj tak jak się nauczyłeś!

Pod takimi hasłami w sobotę 10 września 2022 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .

Warto wiedzieć, że wybór data rozpoczęcia szkoleń (druga sobota września) wpisuje się w obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który w 2022 roku wypadł właśnie 10 września.
Obchody dnia pierwszej pomocy to dobry czas, aby przypomnieć sobie i innym dlaczego umiejętności udzielania pierwszej pomocy, szkolenia z jej udzielania, promowanie właściwych postaw są tak ważne.
Szkolenie w tej formule Urząd Gminy w Stawigudzie organizuje corocznie od 2018 roku z przerwą w 2020 roku spowodowaną pandemią COVID 19.
Praktycznych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w naszej gminie można uczyć się przez cały rok: podczas festynów, imprez plenerowych i szkoleń organizowanych na terenie gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (np. akcja „Bezpieczny Senior”), w szkołach i zakładach, gdzie również prowadzone są zajęcia i ćwiczenia.

Ogólnopolska mapa rozmieszczenia defibrylatorów AED dostępna jest pod linkiem:
https://aed.openstreetmap.org.pl .

Fotorelacja z dnia 10.09.2022 r.