Komunikat ws. Skażenia Wody w Bartągu

środa 14 września 2022

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że otrzymał wyniki badania próbek wody z wodociągu gminnego w miejscowości Bartąg, na obecność bakterii. W pobranych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii. Jednak do cofnięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie decyzji niezbędne jest przedstawienie wyników badania na ogólną liczbę mikroorganizmów. Z uwagi na to, że badanie trwa 72 godziny, wynik otrzymamy w dniu jutrzejszym (15.09.2022r.) około godziny 12:00. W dalszym ciągu do odwołania decyzją nr HK.4020.5.198.2022 z dnia 9 września 2022r. woda z wodociągu publicznego w Bartągu (zgodnie z zaznaczeniem na mapie - link do mapy poniżej) jest niezdatna do picia. W dalszym ciągu ustawione są beczkowozy na parkingu przedszkola (ul. Nad Łyną 57) oraz przy Stacji Uzdatniania Wody (ul. Miętowej 29). Niezwłocznie po otrzymaniu nowych informacji, wysłane zostaną dalsze komunikaty dotyczące przydatności wody do spożycia. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Link do mapy z zaznaczonym obszarem: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1iLOwBKtYWgp3GP4_rEpNy0vwy4LFZ4w&ll=53.7177949336847%2C20.463335659765587&z=13